„NIVER - Przekraczamy zobowiązania”

Naszą misja jest dostarczanie, w oparciu o nasze kompetencje jak największych korzyści biznesowych dla naszych klientów.

Jako dostawca profesjonalnych usług i produktów chcemy przekraczać zobowiązania wobec naszych klientów. Strategie biznesowe NIVER maja zapewniać doskonałe zyski dla naszych akcjonariuszy i zapewniać szerokie możliwości kariery dla naszych pracowników.

SERWIS

Serwis czynny codziennie
w godzinach 8:00 - 22:00

serwis@niver.pl
Linia serwisowa:
+48 42 630 65 69

Dane kontaktowe

ul. Cementowa 12b
91-859 Łódź

info@niver.pl
tel. +48 42 630 65 55
fax. +48 42 630 65 61

by I LIKE ART