+48 42 630 65 55 | info@niver.pl

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

klsjdajsdhaksjdhasj

Oferujemy rozwiązania, które zapewniają wysoką niezawodność systemów IT oraz uzyskanie gwarancji wymaganej dostępności aplikacji systemów.
Realizujemy usługi związane z implementacją systemów wysokiej dostępności, których integralną częścią są systemy pamięci masowych, sieci SAN, rozwiązania klastrowe oraz backupowe.

ROZWIĄZANIA KLASTROWE

Prace w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów wysokiej dostępności (hight Availability) uwzględniają szereg usług związanych wdrożeniem nowych, a także optymalizacją istniejących systemów typu HA. Oferujemy zarówno systemy zwiększające dostępność aplikacji, jak i poprawiające jej wydajność.

Projektujemy autorskie rozwiązania- indywidualnie pod potrzeby danego Klienta w oparciu o:

 • klastry UNIX (Producenci: HP UX)
 • klastry Microsoft i Linux

SYSTEMY PAMIĘCI MASOWYCH

W systemach informatycznych przedsiębiorstw i instytucji znajduje się ogromna ilość bezcennych danych. Należy nimi odpowiednio zarządzać oraz zapewnić im należyte bezpieczeństwo i ochronę przed utratą.

Obsługujemy usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów zapewniających udostępnianie dowolnej skali powierzchni dyskowych lub taśmowych. Opracowujemy plany rozwoju, jak również utylizacji wykorzystywanych powierzchni dyskowych odpowiednio do potrzeb użytkowników. Oferujemy rozwiązania zarówno klasy wydziałowej jak również dla centrów przetwarzania danych.

W realizowanych projektach uwzględniamy wszelkie aspekty dotyczące zapewnienia dostępności i niezawodności systemów pamięci masowej w tym:

 • maksymalną redundację elementów infrastruktury celem eliminacji pojedynczych punktów awarii
 • co najmniej dwa poziomy zabezpieczenia danych alokowanych w systemach pamięci masowych
 • wymianę danych pomiędzy ośrodkiem przetwarzania a ośrodkami zapasowymi.

Korzyści wynikające z projektów realizowanych z zastosowaniem systemów pamięci masowych to przede wszystkim:

 • bezpieczeństwo inwestycji
 • skalowalność rozwiązań
 • obsługa środowisk silnie heterogenicznych
 • centralizacja systemów zarządzania zasobami
 • redukcja całkowitych kosztów IT
 • zapewnienie ciągłości i dostępności zasobów

ROZWIĄZANIA BACKUPOWE

Oferujemy kompleksowe usługi związane z wdrożeniem centralnych systemów tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych. Nasze rozwiązania charakteryzują się przede wszystkim wysokim poziomem niezawodności, szerokim spektrum usług oraz możliwością wykorzystywania najbardziej optymalnych narzędzi odpowiednio do zdefiniowanych potrzeb.

W dziedzinie dostarczania usług dotyczących tworzenia cyklicznych kopii danych szczególną uwagę poświęcamy czynnością związanych z analizą potrzeb i definicją procesu wspomagającego tworzenia kopii zapasowych. Intencją działań jest tworzenie systemów inteligentnych oferujących szeroki zakres narzędzi administracyjnych i monitoringu, przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi heterogenicznego środowiska o praktycznie dowolnej skali rozproszenia.

Zapewniamy stały cykl wdrożenia rozwiązania backupowego: począwszy od opracowania polityki backupu, doboru sprzętu (preferowani dostawcy sprzętu: Hewlett Packard, IBM) po implementację i kompleksową opiekę nad rozwiązania.

Usługi wdrożeniowe opieramy o produkty firm: Symantec, Hewlett Packard, IBM zapewniając dostępność rozwiązania zarówno dla rozproszonych, dużych firm i korporacji (Backup MiddleWare).

Korzyści wynikające z projektów zrealizowanych z zastosowaniem systemów backupu to przede wszystkim:

 • bardzo duża wydajność i uniwersalność systemu
 • możliwość prowadzenia archiwizacji na wielu serwerach i w różnych lokalizacjach jednocześnie
 • współpraca z systemami typu firewall oraz szyfrowanie danych na nośnikach
 • scentralizowana administracja zarządzania całym systemem, centralne zarządzanie automatycznymi algorytmami archiwizacyjnymi
 • automatyczne procesy awaryjnego odtwarzania danych na serwerach zapasowych
 • możliwość archiwizacji danych w trybie on-line tj. bez przerywania pracy użytkownikom
 • współpraca z praktycznie wszystkimi bazami danych, systemami ERP oraz dowolnym sprzętem

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA SAN I NAS

Oferowane przez nas rozwiązania Storage Area Network (SAN) i Network Attached Storage (NAS) opieramy przede wszystkim na produktach: Hewlett Packard oraz IBM.

SAN (Storage Area Network)

to stabilne rozwiązanie oferujące dynamiczne udostępnianie współdzielonych zasobów bez restartowania systemów. Umożliwia również dzielenie tych samych danych między różnymi i odległymi systemami operacyjnymi. Zastosowanie SAN zapewnia zdalną rekonfigurację połączeń oraz pełną implementację protokołu NDMP dla przesyłania danych z minimalnym obciążeniem sieci LAN i serwerów.
Omawiane rozwiązanie to także niezwykle szybka sieć pracująca w oparciu o protokół Fibre Channel opracowanym z myślą o przełamaniu określonych barier wydajności towarzyszącym sieciom LAN. Należy zaznaczyć, że implementacja powyższego rozwiązania może być operacją skomplikowaną i kosztowną, ale w zamian oferuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i najwyższą wydajność.

NAS (Network Attached Storage)

to systemy pamięci masowych dołączone bezpośrednio do sieci LAN, a nie do dedykowanej sieci o wysokiej przepustowości jak to ma miejsce w przypadku rozwiązania SAN. Jest to łatwy w implementacji system konsolidacji danych pomiędzy różnymi platformami systemowymi na poziomie plików. NAS wprowadza i optymalizuje konsolidację zasobów sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem końcowego użytkownika systemu. SAN natomiast oferuje stabilne i wysokowydajne rozwiązania po stronie serwerów.

SAN i NAS nie są wzajemnie konkurującymi architekturami. Wybór jednej z nich nie wyklucza zastosowania drugiej.

Oferujemy:

 • projektowanie oraz budowę sieci
 • integrację z elementami infrastruktury IT (pamięciami masowymi, macierzami dyskowymi, serwerami oraz bibliotekami)
 • szkolenia i wsparcie administratorów
 • opiekę nad rozwiązaniem