+48 42 630 65 55 | info@niver.pl

ROZSZERZONY SERWIS

klsjdajsdhaksjdhasj

ROZSZERZONY SERWIS

  • realizacja napraw w siedzibie Klienta
  • dostosowanie godzin i dni przyjmowania zleceń serwisowych oraz wizyt interwencyjnych do wymogów Klienta (opcja: 24 godziny na dobę- 7 dni w tygodniu)
  • gwarantowane czasy reakcji na zgłoszenie awarii i czasu usunięcia awarii
  • sprzęt zastępczy na czas usunięcia awarii
  • przeglądy prewencyjne i diagnostyczne
  • usługi wsparcia telefonicznego
  • instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania
  • wsparcie dla różnych produktów różnych producentów
  • szkolenia