+48 42 630 65 55 | info@niver.pl

SERWIS I UTRZYMANIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

klsjdajsdhaksjdhasj

SERWIS I UTRZYMANIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Wraz z rozwojem systemów informatycznych rośnie wartość zgromadzonych w nich danych. Awarie urządzeń komputerowych niosą ze sobą wysokie koszty związane z potencjalną utratą tych danych lub z przestojem części systemu. Awarie systemów informatycznych, szczególnie w przedsiębiorstwach o pracy ciągłej, powodują wymierne straty finansowe.

Duża liczba użytkowników systemów informatycznych dostrzega te zagrożenia, a my chronimy swoich Klientów przed skutkami awarii systemów komputerowych, oferując swoim Klientom usługi serwisowe obejmujące zarówno sprzęt komputerowy jak i oprogramowanie.
Serwis firmy nie ogranicza się tylko do napraw sprzętu komputerowego. Jest on przygotowany do wspierania Klientów przy konfiguracji i zarządzaniu (w tym zdalnym) systemami komputerowymi.

W przypadku konieczności rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej Klienci mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i doradztwo w czasie podejmowania decyzji. Specjalizujemy się w realizacjach kompleksowych usług serwisowych, obejmujących opieką całą infrastrukturę naszych Klientów.

W zależności od zgłaszanych w trybie konsultacji z Klientami, jesteśmy w stanie odpowiednio zorganizować pracę zespołów serwisowych, a w razie konieczności uzupełnić strukturę serwisową o dodatkowe zasoby techniczne.

REALIZUJEMY

  • wizyty kontrolne
  • konserwacje
  • interwencje
  • gwarantowany termin naprawy
  • podstawienia sprzętu
  • wynajem zasobów informatycznych

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez Klientów, do naszego portfolio rozwiązań wprowadziliśmy opcję tzw. rozszerzonego serwisu. Rozszerzenie naszej oferty serwisowej wynika z faktu, iż producenci sprzętu w umowie gwarancyjnej deklarują tylko ochronę urządzenia przed fizycznym uszkodzeniem wynikłym z wad produkcyjnych i materiałowymi w określonym okresie czasu, przy zagwarantowaniu odpowiedniego sposobu i terminu realizacji naprawy. Jednak w większości przypadków warunki te są niewystarczające dla zapewnienia ciągłości pracy systemów i infrastruktury Klientów.