+48 42 630 65 55 | info@niver.pl

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

  • On 16 grudnia 2020

W grudniu ubiegłego roku firma Niver podpisała umowę z Biblioteką Narodową na usługi wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla macierzy Hewlett Packard Enterprise, HPE 3Par SotreSer8440 4N na okres 12 miesięcy.

Niver dba o najwyższe standardy świadczonych usług. Doceniamy zaufanie jakim nas obdarzyła tak renomowana instytucja jaką jest Biblioteka Narodowa. To co wyróżnia nasz serwis to kompleksowość, profesjonalizm i obsługa serwisowa 24h. Z nami Klienci czują się w pełni bezpiecznie.

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce. Swoje zbiory BN udostępnia w doskonale wyposażonych czytelniach. Czytelnicy mają do dyspozycji zarówno tradycyjny katalog kartkowy jak i katalog w wersji
elektronicznej, dostępny również on-line. Biblioteka prowadzi również szeroko zakrojoną działalność kulturalną i edukacyjną, organizując wystawy (również wirtualne), koncerty, seminaria, dyskusje i spotkania autorskie.

źródło: https://www.bn.org.pl/