+48 42 630 65 55 | info@niver.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • On 12 stycznia 2021

Na początku roku firma Niver podpisała kontrakt z KRUS na świadczenie usług serwisu przez okres 36 miesięcy. Kontrakt obejmuje serwisowanie:
– Serwerów: HP DL120 dyski SATA, HP BL460C G6 NetApp FAS2020 z dyskami sata1TB Synology Rs812+ z dyskiem sata 3TB, obudów blade wraz z zainstalowanymi modułami; urządzeń sieciowych i macierzy dyskowych wraz z dodatkowymi modułami dyskowymi
– bibliotek taśmowych i przełączników KVM wraz z konsolą

Obsługa serwisowa Niver to wizyty kontrolne, konserwacje, interwencje oraz
gwarantowany termin naprawy. Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanej kadrze- grupie doświadczonych specjalistów. Firma jest w stanie w razie konieczności uzupełnić strukturę serwisową o dodatkowe zasoby techniczne.

„ Dbając o kompleksowość naszych usług do portfolio rozwiązań informatycznych
wprowadziliśmy opcję rozszerzonego serwisu. Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu, iż producenci sprzętu w umowie gwarancyjnej deklarują tylko ochronę urządzenia przed fizycznym uszkodzeniem wynikłym z wad produkcyjnych i materiałowymi w określonym okresie czasu, przy zagwarantowaniu odpowiedniego sposobu i terminu realizacji naprawy. Jednak w większości przypadków warunki te są niewystarczające dla zapewnienia ciągłości pracy systemów i infrastruktury Klientów” – podkreśla Wojciech Koćwin